• Fri frakt från 599kr
  • 4.7 på Trustpilot

Allt om XQS

Här kan du lära dig mer om XQS snus; från hur bolaget grundades, till hur de tänker kring produkter och design. För att ta reda på svaren, skickade vi ett antal frågor till XQS. Samtliga svar hittar du nedan och kommer från XQS själva.

Se alla produkter från XQS

Allt om XQS

Vad står XQS för?

XQS är just den enda ursäkten du behöver för att antingen sluta röka eller för att fortsätta använda en produkt utan tobak som är mindre skadlig än cigaretter.


Hur, när och var grundades XQS?

År 2006 grundades XQS i Jämtland. Därefter flyttades sätet till Dalarna för att skapa den modernaste tobaksfria portionen där nikotin och smak är huvudingredienserna i vår produkt. 


Kan ni berätta mer om era värderingar som företag? Hur kom ni fram till era värderingar?

Passion, erfarenhet, vision och ansvar är våra grundpelare. Vi arbetar ständigt med att utveckla och bli bättre som företag för att ge våra kunder den bästa produkten på marknaden. Alla våra dosor är återvinningsbara för en bättre miljö och framtid, och vi arbetar ständigt med att värna om miljön både som företag och med våra produkter.  


Vart tillverkas era produkter? Hur går tillverkningen till i era fabriker?

Våra produkter tillverkas i Sverige och i Polen. Båda våra fabriker drivs av maskiningenjörer och specialister för produktion av ”vitt snus”. Vi har enormt höga krav på tillverkningen av våra produkter för att förse våra kunder med produkter som håller hög klass i allt från bra råvaror, korrekta värden som kontrolleras kontinuerligt, till att vi alltid arbetar för att värna om miljön. 


Kan ni berätta mer om ert arbete med hållbarhet?

Vi arbetar kontinuerligt med hållbar utveckling inom företaget för att förena lönsamhet med hänsyn till miljö och socialt engagemang. 

Här är några av många viktiga punkter vi arbetar med: 

Miljöfrågor
*Klimatförändringar
*Klimatavtryck
*Användning av råvaror, vatten och energi
*Biologisk mångfald
*Avfallshantering

Socialt Ansvar
*Mänskliga rättigheter
*Arbetsrättigheter
*Jämställdhet och mångfald
*Barnarbete
*Hälsa och säkerhet
*Avtryck i samhället
*Kundskydd
*Informationssäkerhet och integritet

Styrningsfrågor
*Transparens
*Rapportering
*Reviderad rapportering
*Styrelsens sammansättning och oberoende
*Bokföring
*Mutor och korruption 


Allt om XQS

Hur ser er utvecklingsprocess ut för att ta fram nya produkter och smaker?

Vi på XQS har alltid idéer på olika smaker, och tillsammans med våra kunders önskemål tar vi fram smaker vi tror starkt på. 
När vi vet smak och vilken känsla produkten ska ge så tar vi det vidare till fabriken som börjar skapa tester utifrån våra önskemål tills att vi anser att produkten är perfekt. Därefter sätts den i produktion för att sedan komma ut på marknaden. 


Hur definierar ni nikotinstyrka i era produkter?

MG per pouch.


Vilken var er första produkt?

XQS Winter (Fri från tobak & nikotin)


I vilka länder är XQS mest populärt?

Sverige, men vi växer mer och mer hela tiden i allt fler länder.


Hur går det till när ni tar fram design på dosor?

Designen på våra dosor tas fram av vårt marknadsteam som skapar idéer och förslag som sedan visas och diskuteras tillsammans med resten av företaget för att komma fram till det vi anser är bäst. 


Vad gör XQS unika?

Det som urskiljer oss mot många andra aktörer är att vi inte är ett ”gigantiskt bolag”. Vi är ett mindre företag med säte i hjärtat av Sverige, Dalarna som har en enorm passion och ett enormt driv för att skapa den bästa produkten på marknaden. Med vår kunskap och vår lyhördhet så tror jag att vi blir mer personliga med mer hjärta i vårt arbete vilket märks i våra produkter och uppskattas av våra kunder.  


Använder ni kunders feedback för att utveckla befintliga/nya produkter? 

Absolut. Vi är enormt lyhörda och tillmötesgående mot våra kunder. Vi jobbar ständigt för att just våra kunder ska vara nöjda och känna sig uppskattade.