• Fri frakt
 • Störst sortiment online

Integritetspolicy för Haypp Group

Ansvarigt Haypp-bolag

Haypp Group är en koncern som består av olika bolag verksamma inom e-handelsförsäljning av tobaks- och nikotinprodukter. Denna integritetspolicy gäller för samtliga operativa bolag som ingår i Haypp Group (se lista nedan).

Det bolag som du är kund hos är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. I tabellen nedan ser du våra bolag, respektive webbplats och kontaktuppgifter.

Bolag och kontaktuppgifter

Webbplats/er

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Haypp AB (org.nr. 559174–2738)

Birger Jarlsgatan 43, 111 45 Stockholm

SWEDEN

haypp.com

+46 (0)10 8848788

[email protected]

Northerner Scandinavia AB (org.nr.    556559–1699)                                                                                                   Kungsportsavenyn 21 1TR, 411 36 Göteborg

SWEDEN

northerner.com

[email protected]

Northerner Scandinavia AS (org.nr. 921 463 847)

Vangsveien 10, 1814 Askim, NORWAY    

snus.com

+47 41246788

[email protected]

Northerner Scandinavia Inc

6 State Rd

Mechanicsburg, PA 17050

UNITED STATES OF AMERICA

nicokick.com

[email protected]

Snusbolaget Norden AB (org.nr. 556801-3683)

Birger Jarlsgatan 43, 111 45 Stockholm

SWEDEN 

snusbolaget.se

snusmarkt.ch

Nettotobak.com

+46 (0)8 588 849 80 (Sverige)

[email protected] (Sverige)

 

+41 44 505 174 (Schweiz)

[email protected] (Schweiz)

Snushjem.no AS (org.nr. 919649585)

C/O PKF ReVisjon AS

Sandstuveien 70 G, 0680 Oslo

NORWAY

snushjem.no

+472103723

[email protected]

Snuslageret.no AS (org.nr. 816392802)

C/O PKF ReVisjon AS

Sandstuveien 70 G, 0680 Oslo

NORWAY

snuslagret.no

+472103723

[email protected]

 

Haypp har utsett ett dataskyddsombud, du kan kontakta Haypps dataskyddsombud via e-post på [email protected] eller via post på de adresser som anges ovan för respektive bolag (märk brevet med "Att. Dataskyddsombud").

I integritetspolicyn avses med "Haypp", "vi", "oss" det Haypp-bolag som är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt sammanställningen ovan.

_____________________________________________________________________________________________

Integritetspolicyns omfattning

Haypp är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter när du använder Haypps Webbplats, mobila webbplats eller kontaktar oss via vår kundtjänst. Vi engagerar oss starkt för att skydda dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver varför och hur vi samlar in och behandlar personuppgifter och informerar om vilka rättigheter du har som individ. Integritetspolicyn omfattar behandlingar av personuppgifter som har samlats in direkt från dig som registrerade men även personuppgifter som har samlas in från andra källor. Vi kan komma att behandla personuppgifterna för de ändamål som beskrivs i denna policy eller för de ändamål som i förekommande fall beskrivs vid insamling av personuppgifterna.

_____________________________________________________________________________________________

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Haypp samlar i, använder och i övrigt behandlar följande personuppgifter om dig:

 • Namn och födelsedatum
 • Adress
 • Kön
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Civilstånd
 • Utbildning
 • Ditt hushålls sammansättning
 • Inkomst
 • Betalningsinformation
 • Kontoinformation inklusive dina marknadsföringspreferenser
 • Din kommunikation med oss
 • IP-adress och information om ditt användande av Haypps hemsida
 • Klickströmsdata, till exempel hur du kom till vår Webbplats och var du sedan gick vidare när du lämnade vår Webbplats.
 • Tekniska data, inklusive din inloggningsdata, typ och version av browser, tidszons inställningar och lokalisering, browser plug-in typer och versioner, operativ system och plattform
 • Hash-identifierare
 • Information om besöksstatistik, vilka produkter eller erbjudanden som du varit intresserad av, hur du har interagerat med våra nyhetsbrev
 • Din feedback och enkätsvar, vilka kan inkludera data relaterat till din livsstil och användning av våra produkter
 • Demografiska data från tredje parter

Vi samlar också in och behandlar aggregerade data, som statistik och demografiska data. Denna data kan vara härledd från dina personuppgifter men har blivit helt anonymiserad.

Vi samlar in dina personuppgifter direkt genom vår integration med dig, till exempel när du gör en beställning på våra webbsidor, skapar ett konto hos oss, deltar i en av våra enkäter eller är i kontakt med vår kundservice. Vi samlar även in dina personuppgifter genom användning av automatiserade tekniker när du interagerar på vår Webbplats. Vi samlar också in personuppgifter om dig från tredje parter, så som analysleverantörer, marknadsföringsnätverk, data brokers eller aggregatorer. 

Hur vi använder den information vi samlat in

Haypp behandlar endast dina personuppgifter för de ändamål som listas nedan och för eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingen av dina personuppgifter:

 • För att hantera din beställning/köp och för att administrera ditt kundkonto;
 • För att kunna möjliggöra och erbjuda god kundtjänst/hantera kundtjänstärenden, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktig information eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
 • För att kommunicera med dig, vilket innefattar att tillhandahålla uppdateringar,
 • För att skicka information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig, vilket innefattar erbjudanden och rabatter av både generell och riktad natur;
 • För att dela hash identifierare med sociala medieplattformar för att identifiera användare av både vår Webbplats och deras plattformar;
 • För att informera dig om viktiga meddelanden, så som information om ändringar i våra allmänna villkor;
 • För att kunna fullgöra rättsliga skyldigheter;
 • För andra affärsrelaterade ändamål, inklusive att förhandla, ingå och fullgöra avtal, hantera konton och register, stödja företagens sociala ansvar, legala, regulatoriska och interna utredningar och skuldadministration.
 • För analyser och marknadsundersökningar;
 • För att lära oss mer om vilka produkter och tjänster som kan intressera dig. Detta kan innebära att analysera följande information om dig: din användning av våra webbsidor, vilka produkter, tjänster och erbjudanden som intresserar dig, vilka nyhetsbrev du läst och agerat på, feedback om produkter och enkätsvar som du (och andra liknande kunder) har tillhandahållit och information om genomförda köp och din kommunikation med oss. Vi kan komma att kombinera dina personuppgifter med personuppgifter, inklusive demografiska data, som tillhandahållits av tredje parter, för att vi ska kunna få mer information och djupare förståelse över vilka produkter och tjänster du, och andra liknande kunder, kan vara intresserade av. Om du inte längre vill att vi ska kombinera dina personuppgifter på detta sätt kan du när som helst maila oss på [email protected] och beskriva ditt ärende och vad önskar göra.
 • För att genomföra benägenhetsbedömningar i förhållande till vår kundbas med maskininlärning, baserat på både segment och individuella attribut;
 • För att utveckla och förbättra vår marknadsföring, erbjudanden och marknadsföringsstrategier, inklusive marknadsföringslistor och annonskampanjer;
 • För att rapportera om hur en marknadsföringskampanj har haft framgång;
 • För att identifiera om du kan vara intresserad av delta i våra enkäter;
 • För att ta fram anonymiserad aggregerade data, och genomföra analyser på data, vilket kan förbättra våra affärs- och marknadsföringsstrategier och som kan delas med våra partners för användning inom deras verksamhet;
 • För systemadministration och för att få fram statistik om våra användares beteendemönster på en aggregerad nivå;
 • För att skapa målgrupper inom sociala medieplattformar och rikta reklamkampanjer till dessa målgrupper;
 • För att utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster genom analys av användningen av våra webbplatser;
 • För att hjälpa oss att utveckla och göra våra webbplatser mer användbara och för att berika och skräddarsy din användarupplevelse på de plattformar som erbjuds av Haypp genom att anpassa vilka produkter och tjänster som visas för dig;

Marknadsföring

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att forma oss en uppfattning om vilka produkter som intresserar dig. Du kan komma att motta marknadsföring om du har begärt information från oss eller handlat produkter från oss och inte har avregistrerat dig (opt-out) från att motta marknadsföring från oss. Vi kan komma att skicka sådan kommunikation till dig via e-post, telefon, SMS eller push-notiser. Vi kan också komma att skicka marknadsföring till dig via de sociala medieplattformar som du har interagerat med.

Du kan närsomhelst begära att bli avregistrerad från våra marknadsföringsutskick genom att klicka på opt-out länkarna som ingår i varje utskick eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss eller genom att kontakta oss via telefon. Du kan också avregistrera dig från marknadsföring via sociala medier genom att skicka ett e-postmeddelande till oss eller genom att kontakta oss via telefon.


Om ditt födelsedatum

Vi ber dig att tillhandahålla ditt födelsedatum när du först besöker våra webbplatser och när du gör en beställning. Vi efterfrågar informationen om ditt födelsedatum för att kunna verifiera din ålder. Den legala grunden vi förlitar oss på för att behandla ditt födelsedatum är för att kunna efterleva de åldersgränser som gäller för försäljning av tobaks-och nikotinprodukter.

Webbplatsen är inte avsedd för barn och vi behandlar inte medvetet några personuppgifter om barn.


Information som kan lämnas ut

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med personer inom Haypp som behöver tillgång till dina uppgifter för affärsrelaterade eller legala ändamål, till exempel, för att utföra en order eller för att ställa ut en faktura.

Haypp-bolagen som är verksamma inom EU/EES samarbetar för att upprätthålla en gemensam kunddatabas med god datakvalitet. I den gemensamma kunddatabasen sker behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Samarbetet administreras av Snusbolaget Norden AB, till vilket dina personuppgifter delas. Snusbolaget Norden AB kommer behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som personuppgiftsbiträde åt det Haypp-bolag som är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Då vi är internationellt operativa kan vi dela dina personuppgifter med andra legala enheter inom Haypp gruppen över hela världen. Dessa legala enheter är skyldiga att iaktta sekretess vad gäller dina personuppgifter och får inte behandla dina personuppgifter för andra ändamål än vad som föreskrivs i denna policy.

Vi kan dela informationen med tredjeparts företag som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag, till exempel för att vi ska kunna fullgöra våra tjänster och tillhandahålla våra produkter som du begärt. Till exempel delar vi personuppgifter med våra IT-leverantörer som tillhandahåller analyser, distribution, IT och andra tjänster som är nödvändiga för vår verksamhet. Vi kan också dela personuppgifter med tredjeparts företag för utvärdering och delande av recensioner av våra tjänster och Webbplatsen samt för marknadsanalyser.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjeparts affärspartners, för att kunna få demografiska data från dessa partners, vilka kan hjälpa oss att lära oss mer om dig om de produkter och tjänster som du, och andra kunder som liknar dig, kan vara intresserade av. Om du inte längre vill att vi ska kombinera dina personuppgifter på detta sätt kan du när som helst maila oss på [email protected] och beskriva ditt ärende och vad önskar göra.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med myndigheter och våra professionella rådgivare, för att söka juridiska- eller andra affärsråd; för att besvara legala förfrågningar eller för att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser; för att skydda våra immateriella rättigheter vad gäller de material som visas eller på annat sätt görs tillgängligt på vår Webbplats; och för att hävda och tillvarata Webbplatsens villkor.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjeparter för det fall vi försäljer, köper eller sammangår med annan verksamhet, vilket inkluderar eventuell säljare eller köpare av en sådan verksamhet eller tillgångar.

Slutligen kan vi komma att dela data (inte personuppgifter) med andra tredje parter som inte beskrivs ovan. När vi gör så är det alltid på en aggregerad nivå vilket innebär att den tredje part vi delar informationen med inte kan koppla informationen till dig som person eller din enhet. Aggregation innebär att vi kombinerar information från flera olika personer så att informationen inte kan relateras direkt till någon särskild person. Vi kan komma att sälja denna anonymiserade, aggregerade information till tredje parter för användning i deras verksamheter för deras egna affärsändamål.

Vi tillämpar alltid en hög nivå av säkerhet och sekretess när vi behandlar personuppgifter.


Överföringar av personuppgifter

Vissa företag vi samarbetar med verkar utanför UK/EES, vilket innebär att deras behandling av dina personuppgifter innefattar en överföring av personuppgifterna utanför UK/EES. När vi överför dina personuppgifter utanför UK/EES, tillförsäkrar vi att samma nivå av säkerhet och skydd för dina personuppgifter upprätthålls, i enlighet med de krav som ställs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, till exempel ser vi till, när tjänsteleverantörerna är verksamma i USA, att tjänsteleverantörerna har anslutit sig till EU-US Privacy Sheild.

Om du finns inom EES eller UK, kan du begära en kopia av de säkerhetsåtgärder vi har implementerat för att skydda sina personuppgifter och rättigheter genom att kontakta oss på [email protected].


Om cookies

Vi använder cookies när du besöker Webbplatsen. Läs mer om hur vi använder oss av cookies och liknande tekniker i vår Cookie Policy på respektive webbsida.


Lagliga grunder för personuppgiftsbehandlingen

De lagliga grunder vi har för behandlingen av dina personuppgifter är:

 1. Ditt samtycke.

 

 1. Avtalet; behandlingen är nödvändig för Haypp att fullgöra köpeavtalet mellan dig och Haypp.

 

 1. Rättslig skyldighet: behandlingen är nödvändig för Haypps regelefterlevnad.

 

 1. Legitima intressen: behandlingen är nödvändig för Haypps legitima intressen, vilket kan omfatta en eller fler av följande intressen:
 • Bedriva vår verksamhet;
 • Analysera hur kunder köper och använder våra produkter och tjänster;
 • Utveckla våra produkter och tjänster;
 • Informera i enlighet med vår marknadsföringsstrategi;
 • Definiera kundkategorier för våra produkter och tjänster;
 • Hålla vår Webbplats uppdaterad och relevant;
 • Producera sofistikerade, aggregerade datauppsättningar som vi kan sälja till tredje parter;
 • Tillhandahålla administration och IT-tjänster;
 • Hålla våra register uppdaterade;
 • Säkra våra närverk och system; och
 • Få vår verksamhet att växa.

 

Dina rättigheter och val

Du har vissa särskilda legala rättigheter vad gäller de personuppgifter vi behandlar om dig. En sammanfattning av dina rättigheter följer nedan:

Rätt till tillgång: Du har en rätt att bli informerad om, och begära tillgång till, personuppgifterna vi behandlar om dig.

Rätt till dataportabilitet: Du har en rätt, under vissa omständigheter, att begära att en få en kopia, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, av de personuppgifter vi behandlar om dig. Förutsätt att det är tekniskt möjligt, vilket beslutas skönsmässigt av Haypp (som agerar rimligt), har du en rätt att begära att vi förflyttar dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rättning av felaktig information: Du har en rätt att begära att felaktiga eller inkompletta personuppgifter vi har om dig uppdateras. Om du har ett konto kan du också rätta viss information direkt när du loggat in. Det är viktigt att alla personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Vänligen håll oss därför uppdaterade under vår relation om förändringar.

Radering av vissa personuppgifter: Du har en rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar.

I vissa fall måste vi spara och lagra dina personuppgifter oavsett din begäran om radering, detta gäller exempelvis när vi måste fullgöra rättsliga skyldigheter enligt bokförings- eller skattelagstiftning, eller om vi exempelvis måste lagra vissa uppgifter för att upprätthålla, vidta eller försvara rättsliga krav.

Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter: Du har en rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du, till exempel, påstår att dina personuppgifter är felaktiga kan du begära en begränsning av behandlingen av dessa till dess vi haft möjlighet att kontrollera om dina personuppgifter är korrekta.

Rätt att invända mot vår personuppgiftsbehandling: Du har en rätt, under vissa omständigheter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. I synnerhet har du en rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Rätt att återkalla ditt samtycke Då vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke (till exempel då du deltar i en enkät), kan du återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss på [email protected]. Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte lagligheten på sådan behandling som vidtagits innan du återkallar ditt samtycke.


Dataskydd

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förebygga att otillbörlig åtkomst till, samt ändring eller offentliggörande av, dina personuppgifter. Utöver detta har vi även begränsat åtkomsten till dina personuppgifter. Endast anställda, konsulter eller andra tredje parter som måste få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra en uppgift inom deras verksamhets- eller arbetsområde får tillgång till uppgifterna. De har endast rätt att behandla dina personuppgifter i enlighet med de instruktioner de fått och är skyldiga att iaktta sekretess. 

Frågor, klagomål och utövande av dina rättigheter

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta relevant Haypp-bolag på de kontaktuppgifter som anges ovan under "Ansvarigt Haypp-bolag".

Om du har ett klagomål rörande Haypps behandling av dina personuppgifter har du rätt att ge in sådana klagomål till den relevanta dataskyddsmyndigheten. Vi uppskattar, om det är möjligt, genom att du kontaktar oss på kontaktuppgifterna som anges ovan, att vi få chans att hantera din oro innan du hör av dig till en dataskyddsmyndighet.


Ändringar till integritetspolicyn

Haypp reserverar sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy. Sådana ändringar kommer att publiceras på Haypp.com. Vi uppmanar dig därför att, från tid till annan, granska denna integritetspolicy för att se om något ändrats. Det är din skyldighet att granska integritetspolicy varje gång du tillhandahåller oss information eller då beställer produkter av oss.


Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår Webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Haypp saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Haypp ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. Vid vår kassa finns t.ex. länkar till våra betaltjänster (Klarna). Denna webbplats har en egen integritetspolicy och Haypp ansvarar inte för säkerheten eller de personuppgifter du anger på dessa sidor.Denna integritetspolicy gäller från och med 30 Juni 2021