• Fri frakt från 599kr
 • 4.7 på Trustpilot

Information om hantering av personuppgifter

Senast uppdaterad: 20 mars 2024 

I denna informationstext beskriver vi hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter vid användning av våra webbplatser, digitala kanaler, vid köp, när du kommunicerar med oss, t.ex. vid kontakt med kundservice och när du deltar i tävlingar och andra aktiviteter som vi arrangerar.

Med personuppgifter menas information som direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt namn eller din IP-adress.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att hanteringen sker i enlighet med gällande regler och lagar och våra interna riktlinjer och rutiner.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till någon annan utan ditt godkännande.

För att göra det enkelt för dig att hitta i denna information har vi delat upp innehållet i information i följande avsnitt. 

1. Vem ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter?  
2. Vilka personuppgifter samlar vi in?
3. Varifrån samlar vi in personuppgifter?
4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
5. Med stöd av vilka rättsliga grunder använder vi dina personuppgifter?
6. Vilka mottagare delar vi personuppgifter?
7. Vilka rättigheter har du?
8. Kakor och andra tekniker
9. Var vi lagrar personuppgifter
10. Uppdateringar till denna information
11. Har du frågor?
12. Detaljerad information om vår användning av personuppgifter

 

1. VEM ANSVARAR FÖR HANTERINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Det bolag som du interagerar med ansvarar, som utgångspunkt, för sin egen hantering av dina personuppgifter. Med "vi", "vår" och "oss" i denna information avses respektive berört bolag som ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter.

Snusbolaget Norden AB ansvarar dock gemensamt med respektive berört bolag för hanteringen av dina personuppgifter för att kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler till dig och för att genomföra analys för att ta fram kundinsikter. För att säkerställa att dina personuppgifter skyddas har koncernbolagen ingått ett avtal sinsemellan som innehåller ett gemensamt arrangemang och som reglerar användningen av personuppgifter. För information om det väsentliga innehållet i vårt gemensamma arrangemang, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud hittar du i avsnitt 11 nedan.

I tabellen nedan anges de bolag som omfattas av denna information och deras respektive webbplatser. Vi har även för tydlighetens skull angivit till vilka länder respektive bolag levererar produkter. Kontaktuppgifter till respektive bolag hittar du längst ner i avsnitt 11. 

 

Bolag

Webbplats

Leveransländer

Haypp Limited
(org.nr 13876184)

haypp.com/uk
northerner.com/uk 

vapeglobe.co.uk 

Storbritannien och Nordirland 

 

Snusbolaget Norden AB  
(org.nr 556801-3683)

 

snusbolaget.se
snusbrev.se
snusmarkt.ch
nettotobak.com
snusnetto.com
haypp.com/de
haypp.com/se
northerner.com/de

Sverige, Tyskland och Schweiz

Haypp GmbH

(org.nr. HRB 729097)

vapeglobe.de

Tyskland

Snushjem.no AS
(org.nr 919 649 585)

snus.com
snushjem.no
snuslageret.no

Norge

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi samlar bara in de personuppgifter som vi behöver.

Vi samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter, men vilka personuppgifter som vi samlar in om just dig beror på hur du interagerar med oss:

 • Identitetsuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig, t.ex. ditt namn.
   
 • Kontaktuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att kontakta dig, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer.
   
 • Order- och leveransuppgifter. Uppgifter om din order och valt leveranssätt, t.ex. produkt, pris, orderdatum och leveranssätt.
   
 • Användargenererade uppgifter. Uppgifter om din aktivitet och användning av våra webbplatser, våra digitala kanaler och tjänster, t.ex. klick och besök och i övrigt ditt beteende på webbplatserna och i våra digitala kanaler.
   
 • Profiluppgifter. Uppgifter om din profil, t.ex. kön och ålder.
   
 • Kommunikation. Innehåll i kommunikation med oss, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden till kundservice eller svar som du lämnar när du deltar i en marknadsundersökningar.
   
 • Tekniska uppgifter. Tekniska uppgifter om den enhet som du använder vid besök på vår webbplats eller digitala kanaler, t.ex. typ av enhet, version av webbläsare och operativsystem.

3. VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in personuppgifter från följande källor:

 • Dig själv. När du genomför ett köp på webbplatsen, använder vår webbplats och andra digitala kanaler, kontaktar kundservice eller deltar i marknadsundersökningar samlar vi in personuppgifter om dig.
   
 • Betaltjänstleverantörer. När du genomför ett köp på webbplatsen samlar vi exempelvis in identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och order- och leveransuppgifter som betaltjänstleverantören delar oss med oss.
   
 • Transportörer. För att säkerställa att din leverans kommit fram eller för att spåra din försändelse samlar vi in order- och leveransuppgifter som de transportörer som vi samarbetar med delar med oss.
   
 • Koncernbolag. Bolagen inom koncernen samarbetar med varandra och delar därför uppgifter sinsemellan t.ex. för att kunna kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler.
   
 • Samarbetspartners. Vi samarbetar med olika företag, t.ex. marknadsföringsplattformar, och samlar in de personuppgifter som de delar med oss för att kunna hantera vårt förhållande med samarbetspartnern.
   
 • Sociala nätverksplattformar. Om du besöker våra kanaler på sociala nätverksplattformar samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss via dessa kanaler.
   
 • Externa informationstjänster. Med hjälp av externa informationstjänster kompletterar vi de personuppgifter som vi samlar in om dig. Detta för att t.ex. kunna kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler, för att genomföra analyser för att ta fram kundinsikter och för att genomföra ålderskontroll.

4. VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för olika syften, inklusive för att hantera dina beställningar, tillhandahålla våra tjänster, kommunicera med dig, för att genomföra uppföljningar, för att hantera och bemöta rättsliga krav och för att följa lagen.

Nedan förklarar vi ändamålen med vår behandling närmare och ger exempel på vilka behandlingar som sker för respektive ändamål. Observera att samtliga behandlingar inte behöver gälla för dig. Vilka behandlingar som du omfattas av beror på hur du interagerar med oss.

För att läsa mer om vilka kategorier av uppgifter, med stöd av vilken rättslig grund vi använder personuppgifter för respektive syfte och hur länge dina personuppgifter sparas, se vår detaljerade information om vår användning av personuppgifter i avsnitt 12 nedan. 

Hantera din beställning eller prenumeration

Vi använder dina personuppgifter för att hantera din beställning på vår webbplats, t.ex. för att registrera beställningen, kommunicera med dig angående beställningen och för att hantera eventuella reklamationer. Vi använder även dina personuppgifter för att hantera en prenumeration som du har beställt, t.ex. för att registrera prenumerationen och kommunicera med dig angående prenumerationen. Du behöver lämna den information som vi frågar efter när du lämnar beställningen, eftersom informationen är nödvändig för att hantera din beställning. Om du inte lämnar den information som vi frågar efter kan vi tyvärr inte hantera din beställning. 

Tillhandahålla tjänster på våra webbplatser

Vi använder även dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster på våra webbplatser, t.ex. för att registrera ett användarkonto och ge dig tillgång till mina sidor på webbplatsen.

Besvara frågor och tillhandahålla kundservice

Om du kontaktar oss, t.ex. via e-post eller telefon, använder dina personuppgifter som du delar med oss för att besvara din fråga eller för att tillhandahålla kundservice.

Kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler

Vi använder dina personuppgifter för att lämna erbjudanden och anpassad kommunikation till dig från oss och våra samarbetspartners i olika kanaler, t.ex. via e-post eller på sociala medier. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta kundservice. För att kommunicera relevant information och erbjudanden kan profilering ske av dina uppgifter genom analys av dina tidigare köp och din användning av våra webbplatser, digitala kanaler och tjänster.

Vi delar även för detta syfte dina personuppgifter med sociala nätverksplattformar och marknadsföringsplattformar. Se längre ner under avsnittet om vilka mottagare som personuppgifter delas med för mer information.

Genomföra analys för att ta fram kundinsikter

Vi använder dina personuppgifter för att genomföra olika analyser för att ta fram kundinsikter på en aggregerad nivå. Detta för att vi ska kunna få en bättre förståelse och insikt i våra kunders köpbeteenden och köpmönster. Vi kan även för samma syfte komplettera dina personuppgifter med uppgifter som vi har samlat in från externa informationstjänster. Ingen profilering sker inom ramen för denna behandling, eftersom analyser genomförs på aggregerade uppgifter. Vi delar anonymiserade kundinsikter som inte innehåller några personuppgifter om dig med tillverkare och samarbetspartners för användning i deras verksamheter.

Tillhandahålla nyhetsbrev

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla vårt nyhetsbrev, t.ex. för att skicka ut nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta kundservice.

Följa upp och utvärdera verksamheten

Vi använder dina personuppgifter för att sammanställa rapporter på en övergripande nivå och statistik i syfte att följa upp och utvärdera verksamheten. Som exempel sammanställer vi order- och leveransuppgifter för att säkerställa att vi har dina produkter i lager och för att förstå vilka produkter som är mer populära än andra produkter. Ingen profilering sker inom ramen för denna behandling.

Genomföra tävlingar, event och andra aktiviteter

Om du deltar i en tävling, ett event eller en annan aktivitet som vi arrangerar använder vi dina personuppgifter för att genomföra tävlingen, eventet eller aktiviteten, t.ex. för att registrera ditt deltagande, för att kommunicera med dig angående aktiviteten och i förekommande fall publicera uppgift om vinnare på våra webbplatser och i våra digitala kanaler.

Genomföra marknadsundersökningar

Om du väljer att delta i en marknadsundersökning som vi genomför samlar vi in de personuppgifter som du lämnar i samband med undersökningen. Marknadsundersökningar hjälper oss att bättre förstå din köpupplevelse och din upplevelse av vår service. Dina åsikter om vår verksamhet, produkter och tjänster är viktiga för oss. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta kundservice.

Utveckla och förbättra verksamheten

Vi använder dina personuppgifter när vi genomför övergripande analyser för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra affärsmetoder och -strategier. Detta för att vi löpande ska kunna tillhandahålla en ännu bättre köpupplevelse och kundservice. Ingen profilering sker inom ramen för denna behandling.

Följa upp och utvärdera användningen av webbplatserna och våra digitala kanaler

Det är viktigt för oss att förstå hur våra webbplatser och digitala kanaler används. Vi använder därför dina personuppgifter för detta syfte t.ex. när vi samlar in och analyserar besöks- och användarstatistik om hur vår webbplats, digitala kanaler och tjänster används.

Möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser

För att möjliggöra funktionalitet på vår webbplats, t.ex. för att komma ihåg dina inställningar, använder vi när det är nödvändigt dina personuppgifter. Detta för att kunna ge en bättre användarupplevelse på webbplatsen.

Hantera förhållandet till samarbetspartners

Vi använder dina personuppgifter för att hantera vårt förhållande till samarbetspartners, t.ex. marknadsföringsplattformar. Detta exempelvis för att betala provision till samarbetspartners på köp som genererats genom marknadsföring med hjälp av samarbetspartnern. För samma syfte delar vi personuppgifter med våra samarbetspartners. Se längre ner under avsnittet om vilka mottagare som personuppgifter delas med för mer information.

Säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet

Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på vår webbplats och i våra tjänster, t.ex. vid säkerhetsloggning, felhantering och säkerhetskopiering.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Vi behandlar dina personuppgifter om det är nödvändigt för att hantera och bemöta ett rättsligt krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

För att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har hanterar vi om det är nödvändigt dina personuppgifter, t.ex. för att uppfylla krav i bokförings- eller dataskyddslagstiftning, genomföra ålderskontroller, och för produktansvar och produktsäkerhet. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

5. MED STÖD AV VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att hanteringen av dina personuppgifter ska vara laglig krävs att det finns en rättslig grund för behandlingen. Nedan beskriver vi de rättsliga grunder som vi förlitar oss på vid hantering av dina personuppgifter. För att läsa mer om vilken rättslig grund vi stödjer vår behandling av personuppgifter för respektive ändamål, se vår detaljerade information om vår användning av personuppgifter i avsnitt 12 nedan.

 

 • Rättslig förpliktelse. När vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse som gäller för oss, t.ex. för att uppfylla krav i bokföringslagstiftning, sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av denna grund.
   
 • Fullgörande av avtal. När vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal med dig, t.ex. våra köpvillkor för att hantera din beställning, sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av denna grund.
   
 • Berättigat intresse. I vissa fall har vi bedömt att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter och att detta berättigade intresse – vid en intresseavvägning – väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade, t.ex. för att kommunicera med dig och för att följa upp och utvärdera verksamheten. I sådant fall sker vår behandling av dina personuppgifter för att uppfylla vårt berättigade intresse. Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av vårt berättigade intresse, se avsnitt 7 nedan.
   
 • Samtycke. När du har lämnat ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. genom att godkänna vår användning av kakor och likande tekniker, sker behandlingen med stöd av ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, se avsnitt 7 nedan.

6. VILKA MOTTAGARE DELAR VI PERSONUPPGIFTER MED?

Nedan beskriver vi vilka mottagare som vi delar dina personuppgifter med. Vilka mottagare som vi delar dina personuppgifter beror på hur du interagerar med oss. Om vi inte har angivit annat nedan ansvarar mottagaren för sin egen hantering av dina personuppgifter.

För att läsa mer om varför och med stöd av viken rättslig grund vi delar dina personuppgifter med olika mottagare, se vår detaljerade information om vår användning av personuppgifter i avsnitt 12 nedan. 

Vi delar personuppgifter med:  

Tjänsteleverantörer

För att hantera personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller exempelvis IT-tjänster och kommunikationstjänster (som gör det möjligt för oss att skicka meddelanden och nyhetsbrev till dig) eller lagertjänster (vi har ett antal lager som hanteras av externa leverantörer på vårt uppdrag). När tjänsteleverantörerna behandlar personuppgifter på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner är de personuppgiftsbiträden till oss och vi ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. Tjänsteleverantörerna får inte använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal med oss att skydda dina uppgifter.

Betaltjänstleverantörer

Vi använder oss av betaltjänstleverantörer för att hantera din betalning när du gör en beställning på våra webbplatser och delar därför personuppgifter med dem för samma syfte.

Transportörer

För att hantera din beställning och leverera dina beställda varor till dig delar vi personuppgifter med de transportörer som vi har anlitat för att utföra transporten av varorna.  

Koncernbolag

Bolagen i koncernen samarbetar med varandra och delar därför uppgifter sinsemellan t.ex. för att kunna kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler. Snusbolaget Norden AB ansvarar gemensamt med berört koncernbolag för hanteringen av dina personuppgifter för att kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler.

Sociala nätverks- och marknadsföringsplattformar

För att kommunicera och lämna anpassad marknadsföring i våra digitala kanaler och på andra webbplatser delar vi personuppgifter med sociala nätverks- och marknadsföringsplattformar.

När vi automatiskt delar personuppgifter med dessa plattformar ansvarar vi och berörd sociala nätverks- eller marknadsföringsplattform, i förekommande fall, gemensamt för insamlingen och överföringen av dina personuppgifter genom användning av kakor (cookies) och liknande tekniker. Vi och berörd plattform är dock ensamt ansvariga för den efterföljande användningen av dina personuppgifter. Haypp har ingått särskilda arrangemang med plattformarna som beskriver vilken roll och vilket ansvar som Haypp respektive plattformen har vid användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att få del av det väsentliga innehållet i dessa arrangemang. Kontakta vårt dataskyddsombud för att få denna information, se avsnitt 11 nedan för kontaktuppgifter. Se även vår detaljerade information om vår användning av personuppgifter i avsnitt 12 nedan, för mer information om de mottagare med vilka vi gemensamt ansvarar för användningen av dina personuppgifter.

Samarbetspartners

För att hantera förhållandet med samarbetspartners delar vi personuppgifter med dem för samma syfte. Som exempel delar vi personuppgifter med marknadsföringsplattformar som vi samarbetar med för att kunna betala rätt provision på köp som genererats genom marknadsföring med hjälp av samarbetspartnern.

Övriga mottagare

I vissa fall, när det är nödvändigt, delar vi dina personuppgifter med andra mottagare för vissa syften:

 • hantera en sammanslagning eller försäljning av verksamheten,
 • hantera och bemöta rättsliga krav,
 • uppfylla rättsliga skyldigheter,
 • svara på en förfrågan, och
 • skydda och garantera säkerheten för vår personal.

Exempel på mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja verksamheten.

7. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning i förhållande till de personuppgifter som vi har samlat in om dig. 

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till och en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig. Du kan se vissa av de personuppgifter som vi har registrerat om dig genom att logga in på Mina sidor.
   
 • Begära rättelse av en personuppgift som du anser är felaktig eller ofullständig.
   
 • Återkalla ditt samtycke när vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.
   
 • Begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter, men inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
   
 • Avregistrera dig från marknadsföring och utskick, vilket du exempelvis kan göra genom att klicka på en avregisteringslänk i utskicket. I förekommande fall kan du också avregistrera dig från utskick på Mina sidor.
   
 • Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter och du kan då, i vart fall under en viss tid, stoppa oss från använda dina personuppgifter annat än för att exempelvis hantera och bemöta rättsliga krav eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har.
   
 • Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt eller annans berättigade intresse av skäl som rör din specifika situation och om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen kommer vi att sluta använda dina personuppgifter för det aktuella syftet.
   
 • Flytta din data (dataportabilitet) under vissa omständigheter genom att begära att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) som du kan överföra till en annan mottagare.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta kundservice för berört bolag. Se avsnitt 11 nedan för kontaktuppgifter.

8. KAKOR OCH ANDRA TEKNIKER

Vi använder oss av kakor och andra tekniker på vår webbplats. För mer information om vår användning av kakor och andra tekniker och hur du kan styra användningen av kakor på webbplatsen, vänligen se vår information om användning av kakor.

9. VAR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Vi strävar alltid efter att behandla och lagra dina personuppgifter inom EU. I vissa fall delas dina personuppgifter med mottagare utanför EU/EES-området, t.ex. tjänsteleverantörer som vi har anlitat. De länder som vi överför personuppgifter till utanför EU/EES-området inkluderar bland annat USA.

För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats med samtliga tjänsteleverantörer som hanterar dina personuppgifter utanför EU/EES-området i ljuset av mottagarlandets lagstiftning, t.ex. dataöverföringsavtal som innehåller s.k. standardiserade dataskyddsbestämmelser för överföring av personuppgifter och eventuella kompletterande skyddsåtgärder.

Om du vill ha närmare information om vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit vänligen kontakta vårt dataskyddsombud, se avsnitt 11 nedan för kontaktuppgifter.

10. UPPDATERINGAR TILL DENNA INFORMATION

Vi uppdaterar regelbundet denna information. Detta för att se till att informationen återspeglar vår användning av personuppgifter. Som exempel kan vi uppdatera policyn för att täcka insamling av ytterligare information eller om vi avser att använda informationen för andra ändamål än de som anges i policyn.

I sådant fall kommer vi att meddela dig om detta i förväg på lämpligt sätt, t.ex. genom att visa ett meddelande på webbplatsen eller genom e-post. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på denna sida och längst upp i policyn ser du datumet när policyn uppdaterades senast.

11. HAR DU FRÅGOR?

Om du har frågor om denna information eller hanteringen av dina personuppgifter eller vill göra dina rättig­heter gällande är du välkommen att kontakta vår kundservice, se nedan för kontaktuppgifter.
 

Bolag

Adress

Kontaktuppgifter

Haypp Limited

Sweden House

5, Upper Montagu Street
London 
United Kingdom W1H 2AG  

Telefon: +44 8000 489 014
E-post: [email protected]

Snusbolaget Norden AB
 

Östgötagatan 12,

116 25 Stockholm
Sverige

Telefon: +46 (0)20-0753464
E-post: [email protected]

Haypp GmbH

c/o Schmeding & Hoffman

Max-Brauer-Allee 52

22765 Hamburg

Tyskland

Telefon:

E-post: [email protected]

Snushjem.no AS

Kabelgata 39C
0581 Oslo, Norge

Telefon: 047 80025175
E-post: [email protected]

 

Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till din dataskyddstillsynsmyndighet. Nedan anges vilka tillsynsmyndigheter som ansvarar för att granska vår hantering av personuppgifter i de länder som vi levererar till. Kontaktuppgifter till respektive tillsynsmyndighet hittar du på tillsynsmyndigheternas webbplatser.

Land

Tillsynsmyndighet

Webbplats

Norge

Datatilsynet

datatilsynet.no/

Schweiz

Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB)

edoeb.admin.ch/

Sverige

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

imy.se

Tyskland

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BFDI)

bfdi.bund.de/

Storbritannien

Information Commissioner's Office (ICO)

ico.org.uk/

 

12. DETALJERAD INFORMATION OM VÅR ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Varför och hur vi hanterar personuppgifter

Se nedan för detaljerad information om vilka kategorier av personuppgifter som vi hanterar, med stöd av vilken rättslig grund och hur länge vi sparar uppgifterna för respektive behandling.

Ändamål

Personuppgifter

Rättslig grund

Lagringstid

Hantera din beställning eller prenumeration

 

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter

 

 

 

 

Uppfyllande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig enligt våra köpvillkor.

Personuppgifter sparas till dess att köpet genomförts, inklusive leverans och betalning, samt för en tid om 36 månader därefter för att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden eller den längre tid därefter som är nödvändig för att hantera reklamations- eller garantiärendet.

 

Tillhandahålla tjänster på våra webbplatser

 • Användargenererade uppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla tjänster på våra webbplatser.

Samtycke. Om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte sker behandlingen av dina personuppgifter som har samlats in med hjälp av kakor och andra tekniker med stöd av ditt samtycke.

 

Personuppgifter sparas så länge som du har ett aktivt kundförhållande och för en period om sex (6) månader därefter för detta syfte. Ditt kundförhållande är aktivt om du har haft kontakt med oss under den senaste tolvmånadersperioden, t.ex. gjort ett köp eller kontaktat kundservice. Det betyder att dina personuppgifter sparas för detta syfte i maximalt 18 månader utan aktivitet.

 

 

 

 

Besvara frågor och tillhandahålla kundservice

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att besvara dina frågor och för att tillhandahålla kundservice.

 

Personuppgifter sparas för detta syfte så länge som du har ett aktivt kundförhållande, dock maximalt under en period om 18 månader räknat från tidpunkten från när ärendet avslutats. Publicerade personuppgifter i digitala kanaler, t.ex. i våra flöden på sociala medier, bevaras som utgångspunkt tillsvidare.

 

Kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler

 

 • Användargenererade uppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter
 • Profiluppgifter
 • Tekniska uppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att lämna erbjudanden och anpassad kommunikation till dig.

Samtycke. Om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte sker behandlingen av dina personuppgifter som har samlats in med hjälp av kakor och liknande tekniker med stöd av ditt samtycke.

 

Personuppgifter sparas för detta syfte så länge som du har ett aktivt kundförhållande och för en tid om 12 månader därefter för samma syfte. Ditt kundförhållande är aktivt om du har haft kontakt med oss under den senaste tolvmånadersperioden, t.ex. gjort ett köp eller kontaktat kundservice. Det betyder att dina personuppgifter sparas för detta syfte i maximalt 24 månader utan aktivitet. Order- och leverans sparas dock i upp till 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen av uppgifterna för detta syfte.

 

 

 

 

Genomföra analys för att ta fram kundinsikter

 

 • Användargenererade uppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter
 • Profiluppgifter
 • Tekniska uppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra analyser för att fram kundinsikter.

 

Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

 

Tillhandahålla nyhetsbrev

 

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla vårt nyhetsbrev när du registrerat har dig för nyhetsbrevet.

 

Personuppgifter sparas för detta syfte så länge som du har ett aktivt kundförhållande och för en tid om sex (6) månader därefter. Ditt kundförhållande är aktivt om du har haft kontakt med oss under den senaste tolvmånadersperioden, t.ex. gjort ett köp eller kontaktat kundservice. Det betyder att dina personuppgifter sparas för detta syfte i maximalt 18 månader utan aktivitet.

 

 

 

 

 

Följa upp och utvärdera verksamheten

 

 • Användargenererade uppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter
 • Profiluppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera verksamheten.

 

Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

 

Genomföra tävlingar, event och andra aktiviteter

 

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra tävlingen, eventet eller aktiviteten.

 

Personuppgifter sparas för detta syfte under den tid som aktiviteten genomförs och för en tid om upp till 26 månader räknat från tidpunkten aktivitetens genomförande för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp deltagandet och utvärdera aktiviteter, samt för planering av eventuella framtida aktiviteter. Uppgifterna kommer därefter att anonymiseras. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

 

 

 

 

 

Genomföra marknads-undersökningar

 

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra marknads-undersökningar i syfte att samla in dina åsikter om vår verksamhet och våra produkter och tjänster.

 

Personuppgifter sparas för detta syfte under den tid som undersökningen genomförs och för en tid om tre (3) månader därefter för att sammanställa svaren i en rapport. Uppgifterna kommer därefter att anonymiseras. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

 

Utveckla och förbättra verksamheten

 

 • Användargenererade uppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter
 • Profiluppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra vår verksamhet.

 

Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

 

 

 

 

Följa upp och utvärdera användningen av webbplatsen och våra digitala kanaler

 

 • Användargenererade uppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Profiluppgifter
 • Tekniska uppgifter

 

Samtycke. Behandlingen sker med stöd av ditt samtycke som du lämnar genom att acceptera vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte.

 

För information om hur länge dina personuppgifter sparas för detta syfte, se vår information om användning av kakor. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

Möjliggöra funktionalitet på vår webbplats

 

 • Tekniska uppgifter

 

Samtycke. Behandlingen sker med stöd av ditt samtycke som du lämnar genom att acceptera vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte.

 

För information om hur länge dina personuppgifter sparas för detta syfte, se vår information om användning av kakor. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

 

 

 

 

Hantera förhållandet till samarbetspartners

 

 • Identitetsuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter
 • Tekniska uppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera vårt förhållande till våra samarbetspartners, t.ex. marknadsföringsplattformar som vi samarbetar med.

 

Personuppgifter sparas för detta syfte så länge det finns ett aktivt förhållande och för en tid om tio (10) år därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet

 • Berörda kategorier av personuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på vår webbplats och i våra tjänster.

 

Personuppgifter sparas under samma period som anges i förhållande till respektive berört ändamål med behandlingen. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen. Personuppgifter i säkerhetskopior sparas under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för säkerhetskopieringen.

 

 

 

 

 

Hantera och bemöta rättsliga krav

 

 • Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att hantera och bemöta det rättsliga kravet i det enskilda fallet

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

 

Personuppgifter sparas för detta syfte under den tid som det är nödvändigt för att hantera det rättsliga kravet i det enskilda fallet.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

 

 • Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet

 

Uppfylla rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vår rättsliga skyldighet att inte sälja produkter till minderåriga.

 

Personuppgifter sparas för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla respektive rättsliga skyldighet som vi har och för en tid om tio (10) år i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för den tid därefter som är nödvändig för att hantera kravet. Som exempel bevaras personuppgifter i bokföringsmaterial i sju (7) räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades enligt bokföringslagen (1999:1078).

 

 

Varför och med vilka vi delar personuppgifter

Se nedan för mer information om varför och med stöd av viken rättslig grund vi delar dina personuppgifter med olika mottagare.

Mottagare 

Ändamål 

Personuppgifter 

Rättslig grund 

Betaltjänstleverantörer

 

Hantera din beställning

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter

 

Uppfyllande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig enligt våra allmänna villkor.

 

Transportörer

Hantera din beställning

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter

 

Uppfyllande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig enligt våra allmänna villkor.

 

 

 

 

 

Sociala nätverks- och marknadsföringsplattformar

 

Kommunicera och lämna anpassad marknadsföring

 • Identitetsuppgifter
 • Användargenererade uppgifter
 • Tekniska uppgifter

 

Samtycke. Behandlingen sker med stöd av ditt samtycke som du lämnar genom att acceptera vår användning av kakor och liknande tekniker för samma syfte.

 

Samarbetspartners

 

Hantera förhållandet med samarbetspartners

 

 • Identitetsuppgifter
 • Tekniska uppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera vårt förhållande med samarbetspartners.

 

 

Övriga mottagare

Ändamål

Personuppgifter

Rättslig grund

Hantera en sammanslagning eller försäljning av verksamheten

 

 

Endast de personuppgifter som är nödvändiga delas med mottagaren för detta syfte.

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och förvärvarens berättigade intresse av att genomföra sammanslagningen eller försäljningen.

 

Hantera och bemöta rättsliga krav

 

 

Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att hantera och bemöta det rättsliga kravet i det enskilda fallet.

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

 

 

 

 

Uppfylla rättsliga skyldigheter

 

 

Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

 

Berättigat intresse eller uppfylla rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har.

 

Svara på en förfrågan

 

 

Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att svara på förfrågan.

Berättigat intresse eller uppfylla rättslig förpliktelse. I den utsträckning vi är skyldiga att besvara en förfrågan behandlas personuppgifter för att uppfylla den rättsliga skyldigheten. I annat fall sker behandlingen med stöd av en intresseavvägning när det är nödvändigt för att tillgodose vårt och förfrågarens berättigade intresse av att vi svarar på förfrågan.

 

 

 

 

Skydda och garantera säkerheten för vår personal

 

 

Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för detta syfte, t.ex. för att anmäla en incident till rättsvårdande myndighet.

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skydda och garantera säkerheten för vår personal.

 

MOTTAGARE SOM VI ÄR GEMENSAMT ANSVARIGA MED

Som anges i avsnitt 6 är vi gemensamt ansvariga för hanteringen av dina personuppgifter med vissa mottagare med vilka vi delar dina personuppgifter.

 

Mottagare

Information

Facebook Ireland Limited

Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02C525, Ireland

 

Information om Facebook Irelands användning av dina personuppgifter, inklusive deras rättsliga grund för behandlingen och hur du kan utöva dina rättigheter gentemot Facebook Ireland finns i deras Datapolicy som är tillgänglig på följande adress: https://www.facebook.com/about/privacy

 

Vi har ingått ett tilläggsavtal om gemensamt ansvar för att fastställa vårt respektive ansvar och roller i förhållande till användningen av dina personuppgifter som vi och Facebook Ireland ansvarar gemensamt för, se https://www.facebook.com/legal/controller_addendum