• Fri frakt på köp över 399kr
  • Störst sortiment online
Tobaksskatten fastställd

Snusskatt - Hur fungerar det?

Sedan 1995 har skatten på snus ökat kraftigt. Bara sedan 2006 har skatten ökat med hela 370%. Under 2023 planerar regeringen att höja tobaksskatten ytterligare. För dig som snusare, innebär det att du helt enkelt kommer att betala mer för ditt snus. Men hur fungerar tobaksskatt egentligen och vad är det till för? Vi går igenom allt du behöver veta!Tobaksskatten fastställd

Sammanfattning av tobaksskatt

  • Tobaksskatt är en punktskatt som syftar till att ge staten inkomst och styra konsumtion
  • Skattesatserna definieras utifrån varans potentiella samhällsskada
  • Det ingår ett tillägg på 1% av priset i detaljhandeln

Vad är tobaksskatt?

Tobaksskatt i Sverige är en så kallad punktskatt, vilket är en extra skatt på varugrupper som exempelvis; alkohol eller tobak. Det innebär ett påslag som betalas per styck eller per kilo av en tobaksvara. Den svenska punktskatten gäller när produkterna importeras till Sverige eller produceras i Sverige.


Varför beskattas tobak?

Skatt införs bland annat på varor som anses skadligt för konsumenter och samhället. Utifrån den uppfattade samhällsfaran, beskattas tobaksvaror både för att öka statens intäkter, och för att styra konsumtion i samhället. I det här fallet, är syftet att minska konsumtion och driva intäkter som ska täcka eftereffekter av samhällsfaran.


Vilka produkter påverkas av tobaksskatt?

  • Cigaretter
  • Cigariller
  • Cigarrer
  • Röktobak
  • Tuggtobak
  • Snus

Hur beräknas tobaksskatt?

Tobaksskatt bestäms på EU-nivå, men trots detta så skiljer det sig mellan olika medlemsländer. Detta är på grund av att det endast är ett minimibelopp på varor att förhålla sig till, och olika lagstiftningar råder mellan EU-länder. I Sverige gäller exempelvis en nationell beskattning som inte är EU-harmoniserad. Skatterna för olika tobaksvaror skiljer sig även, och detta baseras på potentiell konsument- och samhällsfara. Av denna anledning beskattas cigaretter mer än andra tobaksvaror i Sverige.


Hur beskattas snus?

I början av en varm sommar, lämnade regeringen nytt förslag om höjd skatt på snus. Detta förslag innebär en ökning från 468 till 508 kronor per kilo. Eftersom snusare sällan tänker i kilo, kan du tänka dig att ditt favoritsnus kan komma att beskattas med 10,16 kr per dosa efter årsskiftet. Det motsvarar ca 29 procent av dagens pris. Vidare innebär detta att en snusare som snusar 1 dosa dagligen, kommer att betala ca 3700 kronor i skatt under 2023. Detta inräknar heller inte momsen på 25%.


Vad gäller för tobaksfria nikotinpåsar?

Tobaksfria nikotinpåsar beskattas också, men beskattas lägre än tobakssnus. Här gäller förslag om 200 kr per kilo. Detta eftersom tobaksfritt snus anses som lägre samhällsfara.


Vilken skatt gäller för hemgjort snus?

Tobaksskatt gäller även dig som vill göra ditt eget snus. Under 2021, trädde nya bestämmelser i kraft som beskattade den tidigare oreglerade råtobaken i samma utsträckning som röktobak. Detta innebar en ökning på 1000 procent som har gjort hemtillverkat snus lika dyrt som rökning.


Vad för effekt har skatt på snus?

Tobaksskatt har onekligen positiva effekter på statens kassa. Enbart beskattning av snus beräknas dra in 3,4 miljarder kronor till svenska staten. Tillsammans med höjningen, förväntas snusskatten generera ytterligare 100 miljoner. 

Dock visar en ESO-rapport från 2016, att punktskatten på snus är ca 4,5 gånger så hög som kostnaderna för den påstådda samhällsfaran. Trots att höjningen motiveras av folkhälsa, visar rapporten att andel snusande såväl som snusande faktiskt ökat till samma nivå sedan innan införandet av skattehöjningarna. Uppskattningsvis skulle en högre procenthalt, låt oss säga 10-procent, göra mer avgörande skillnad. Det är dock inte heller bevisat som effektivt medel för att styra konsumtion.

Det hade därför varit rimligt att återspegla samhällsskadan i punktskatterna. Det skulle skapa mer rättvisa skatter och till följd, incitament för rökare att välja mindre skadliga alternativ.