• Fri frakt på köp över 399kr
  • Störst sortiment online
Snustillsatserna kan försvinna!

Snustillsatserna kan försvinna!

I ett PM föreslås att det införs en skatt på snustillsatser i lagen om tobaksskatt.


I ett PM föreslås att det införs en skatt på snustillsatser i lagen om tobaksskatt.

Nu under en redan väldigt händelserik tidsram för oss i tobakskretsar har Finansdepartementet remitterat ett PM med förslag om att införa skatt på snussatser, vilket i dagsläget är skattebefriat. Orsaken till detta är de problem som tillkommit av att snustillsatserna legat utanför skatteramarna och oseriösa aktörer försökt utnyttja reglerna för att fuska. Skatten föreslås nu att tas ut med samma belopp som för röktobak.  

Skatteförslaget är framförallt framtaget för att undvika fusk och dylika problem som förknippats med just hanteringen av snustillsatser och råtobak i allmänhet. Gränsen mellan beskattad röktobak och obeskattade snustillsatser har varit svår att dra och såväl myndigheter, domstolar och folk i branschen har kommit till olika tolkningar.

Detta har bland annat resulterat i att oseriösa aktörer påstått att den röktobak de sålt är skattebefriad råtobak, som t.ex snussatser. Genom att därför införa en skatt på detta kommer regelverket bli tydligare och enklare att hantera för de seriösa aktörerna på marknaden. Det tar även bort all risk för den dubbelbeskattning som uppstått vid snustillverkning.

Förslaget innebär även att särskilda regler införs om distansförsäljning från andra EU-länder av såväl snus, tugg- eller råtobak, vilket innebär att det kommer krävas ett godkännande och en anmälan och ställande av säkerhet för att dessa varor skall kunna säljas på distans. För att förbättra kontrollmöjligheterna för myndigheterna kommer reglerna om punktskattekontroll på transporter av bl.a alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter framöver även omfatta dessa produkter.

Tillsammans med övriga tobaksskatter beräknas tobaksskatterna totalt öka med omkring 35 miljoner kronor per år.

Förslaget lyder att ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.