• Fri frakt från 599kr
  • 4.8 på Trustpilot
Studie nikotinpåsar velo rökning

Velo ett mindre skadligt alternativ jämfört med rökning? - Ny studie om potentialen hos nikotinpåsar

Nyligen publicerades en studie som undersökte och jämförde hälsorelaterade biomarkörer hos användare av nikotinpåsar från Velo och olika typer av rökare. Tobaksrelaterade sjukdomar kvarstår som ledande orsak till förtida död och resultaten från denna studie tillsammans med en växande bevisning visar på vikten att erbjuda mindre skadliga alternativ till rökning. Nyfiken på att lära dig mer? Kika vidare för att lära dig mer om studien och ta del av resultaten!

Om studien

I en tvärsnittsstudie utförd i Sverige och Danmark undersöktes och jämfördes hälsorelaterade biomarkörer hos användare av Velo nikotinpåsar, nuvarande och tidigare rökare samt personer som aldrig rökt. Studien fokuserade på biomarkörer för potentiell skada (BoPHs) kopplade till sjukdomar relaterade till rökning och deras initiala biologiska processer, samt biomarkörer för exponering (BoEs) för tobak och tobaksrökens toxiner. 

Deltagarna, i åldrarna 19-55, använde sina vanliga produkter (Velo nikotinpåsar eller cigaretter) som normalt under en period. Varje individs exponering för toxiner samt potentiell skada bedömdes därefter genom analyser av blod- och urinprov, utandningsluft och fysiologiska bedömningar.

  • Syfte: Undersökning och jämförelse av biomarkörer för exponering och potentiell skada samt fysiologiska och subjektiva mått bland användare av nikotinpåsar, rökare, tidigare rökare, och individer som aldrig tidigare rökt. 
  • Metod: Tvärsnittsstudie 
  • Deltagare: Användare av Velo nikotinpåsar, nuvarande rökare, tidigare rökare och personer som aldrig rökt.

Är Velo nikotinpåsar ett mindre skadligt alternativ till rökning?

I studien, vars resultat publicerats i “Biomarkers Journal” framkommer det att deltagare som använt Velo nikotinpåsar, uppvisade avsevärt bättre resultat på flera indikatorer kopplade till rökrelaterade sjukdomar. Dessa indikatorer inkluderar biomarkörer för exponering och potentiell skada associerat med cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

Vidare påvisade användare av nikotinpåsar mindre exponering för prioriterade toxiner enligt WHO, samt fördelaktiga skillnader i majoriteten av biomarkörer för potentiell skada. Denna studie tillför viktig ny data och insikter i om den verkliga hälsoeffekten av att använda nikotinpåsar kontra rökning, och stärker den växande bevisningen om skadereduktion genom användning av orala nikotinpåsar.