• Fri frakt från 599kr
  • 4.8 på Trustpilot
EU står inför ett vägskäl

EU står inför ett vägskäl

EU måste reglera nya nikotinprodukter men det måste ske på rätt sätt. Att förvägra Europas rökare attraktiva och mindre skadliga nikotinalternativ räddar inte liv, tvärtom. Det är inte nikotinet utan tobaksröken som dödar.


Det är bara att titta på Sverige. Svenskarna röker minst i hela EU. Andelen svenskar som röker varje dag har mer än halverats sedan slutet av 1980-talet. Samtidigt har andelen som snusar dagligen ökat.

Endast cirka sex procent av de vuxna männen i Sverige röker. Detta kan jämföras med genomsnittet i andra EU-länder, där cirka 28 procent av männen röker. Den lägre andelen rökare innebär att Sverige har det lägsta antalet dödsfall bland män kopplade till rökning i Europa, och det lägsta antalet nya cancerfall kopplade till rökning.

Sedan länge har snus varit tillåtet och använts i Sverige. Det har också fått effekt på folkhälsan. Trots strikta regleringar och höga skatter på cigaretter har andra länder i Europa inte lyckats att komma i närheten av Sveriges låga rökarantal. En rapport från Lakeville visar att tillgången till hälsosammare nikotinalternativ avsevärt förbättrar folkhälsan. Här finns också förklaringen till skillnaderna mellan Sverige och resten av Europa.

Om attraktiva och mindre skadliga nikotinalternativ kan rädda människor i Sverige från en för tidig död, kan produkterna också göra det i andra EU-länder.

Och det behövs. I en ny rapport från German Federal Institute for Risk Assessment skriver man att dödligheten i lungcancer är mellan 78 och 90 procent högre för män i Tyskland än för män i Sverige. Myndigheten rekommenderar i sin hälsoutvärdering av nikotinportioner att produkten bör regleras, inte förbjudas – just på grund av dess riskreducerande effekter.

Norge har på senare år också blivit en framgångssaga, allt fler snusar i stället för att röka. Numera röker bara en procent av Norges unga kvinnor. Storbritannien är också på rätt väg, där omfamnas riskreduktion på tobakspolitikens område. Där är en annan typ av ny nikotinprodukt – e-cigaretter – föremål för deras strategi och årligen utvärderas och analyseras de senaste forskningsresultaten på området. Miljontals britter har hittat ett sätt att bruka nikotin utan att behöva andas in skadlig tobaksrök. Tjeckien har det senaste året varit kanske EU:s främsta förkämpe för en riskreducerande strategi.

Utvecklingen går mot rätt håll, allt fler länder i Europa inser att det krävs nya grepp på tobakspolitikens område för att minska den tobaksrelaterade dödligheten. Trots detta finns det beslutfattare i Sverige och EU som inte vill omfamna en skadereducerande tobakspolitik. Nikotinet ses som en minst lika stor fiende som tobaksröken, trots att den stora hälsorisken ligger i tobaksröken – inte nikotinet som sådant.

De kommande åren i EU är helt avgörande. Två stora lagstiftningsakter, eller direktiv, ska utarbetas och antas, Tobaksproduktsdirektivet och Tobaksskattedirektivet.

Tobaksproduktsdirektivet måste tillåta att nya nikotinprodukter är attraktiva. Varför skulle en rökare välja nikotinportioner framför cigaretter om produkten inte är attraktiv? Smaker måste fortsatt vara tillåtet. Det vore också oklokt om det införs en för låg nikotingräns på produkterna. En rökare måste kunna känna något av att ta en nikotinportion, precis som den känner något när den röker en cigarett.

Tobaksskattedirektivet borde baseras på riskreduktion för att skapa incitament att använda produkterna som ett alternativ till rökning. Ju farligare en produkt är, desto högre skatt. Det innebär också att skatten bör vara lägre på produkter som är mindre skadliga, till exempel nikotinportioner. Tyvärr finns det risk för att EU kommer dra alla produkter över en kam. Det vore förödande för folkhälsan i Europa men också Sverige som kan behöva höja skatten på både snus och nikotinportioner.

Vid årsskiftet tar Sverige över EU-ordförandeskapet efter Tjeckien. Sverige nya socialminister Jakob Forssmed har därför en unik möjlighet att ta på sig ledartröjan i Europa för en politik som kan rädda hundratusentals européer varje år. Här kan Sverige göra ett avtryck i världen som kan komma att skrivas in i historieböckerna.

Vi har länge drivit de här frågorna och kommer fortsätta göra det. Men vi behöver all hjälp vi kan få. Politiker är allmänhetens företrädare – allmänheten behöver därför göra sin röst hörd. Tycker du att Sverige och Europa behöver mer riskreduktion för att rädda liv? Gör din röst hörd! Hör av dig till en politiker.

Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa ett politiskt tryck som gör att inte bara Sverige räddas från tobaksdöden – utan också hela EU och i förlängningen hela världen.

Markus Lindblad, kommunikationschef Nettotobak