• Fri frakt på köp över 399kr
  • Störst sortiment online
Dags att ställa till rätta efter myndighets tokeri

Dags att ställa till rätta efter myndighets tokeri

Ibland blir det fel. Ruskigt korkat fel. Som i Folkhälsomyndighetens förslag till avgifter som ska belasta tillverkare och importörer av tobaksvaror. 

Förslaget till avgiftsnivåer är kostsamt, dyrt, obalanserat och stödjer inte det uppdrag som EU genom tobaksproduktdirektivet gett, att skydda unga från tobak. Det har sin utgångspunkt från propositionen ”Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (2015/16:82)”.
Kritiken är allvarlig från dem som begriper sig på tobak och ordning. Nu gäller det att med klokhet inom Socialdepartementet reda upp och åtgärda, ställa till rätta, efter Folkhälsomyndigheten, FHM. Resultatet i slutändan måste leda till en förordning som är rimlig och rättvis i avgifter, går att acceptera och inte missgynnar produkter som varken vänder sig till eller används av unga.

21 svar har lämnats på departementets remiss, varav 20 från 31 utvalda remissinstanser. Elva av dem, bland annat verk och länsstyrelser avstår, har inga invändningar eller synpunkter på riktighet, avgifter eller annat i FHM:s förslag.
Synpunkter ges däremot av sådana som engagerar sig och berörs. Näringslivets Regelnämnd anser bland annat att det av FHM:s avgiftsskrivelse inte går att bedöma avgifternas relevans, proportionalitet samt de effekter de får på tillverkare och importörer i Sverige, eftersom fullständigt underlag saknas. 
Skruf Snus saknar transparens och förklaring av de faktiska kostnaderna. De föreslår och motiverar en engångsavgift för snusprodukter på 4 000 kr. British American Tobacco Sweden AB och JTI Sweden AB lyfter bland annat det oskäliga i att avgiften för ändring av uppgifter om en produkt ska vara densamma som vid nyregistering.
Scandinavian Tobacco Group A/S är bekymrat över att nischprodukterna cigarrer, cigariller och piptobak – som används av män över 40 år då och då – drivs från marknaden. STG uppmuntrar till att avgifterna för dessa produkter övervägs på nytt. Habanos Nordic har samma åsikt.
Swedish Match påtalar att FHM i ett tillägg föreskrivit ett notiferingskrav som går ut på att FHM ska ha uppgifter om vad som ingår i en produkt åtta veckor före lansering av en ny eller ändrad tobaksprodukt. Uppgifter som sett till produktutvecklingsprocessen kanske är kända just före lansering. Tobaksproduktdirektivets krav är att notiferingen ska ske innan produkten lanseras. 
Ja, detta och många fler synpunkter värda att beakta av Socialdepartementet ges i svar på FHM:s avgiftsförslag.