Onico

Sommaren 2006 lanserades Onico. En ny njutningsprodukt – helt utan tobak och nikotin.


Undersökningar visar att en del snusare vill minska sitt nikotinintag. För att möta det intresset påbörjade Swedish Match arbetet med att ta fram ett tobaks- och nikotinfritt alternativ. Kravet var att den nya produkten skulle ha kvar allt det som traditionellt förknippas med snus i form av design, smak och image. Endast nikotinet fick tas bort.


Resultatet är Onico

Sommaren 2006 lanserades Onico. En ny njutningsprodukt – helt utan tobak och nikotin.


Undersökningar visar att en del snusare vill minska sitt nikotinintag. För att möta det intresset påbörjade Swedish Match arbetet med att ta fram ett tobaks- och nikotinfritt alternativ. Kravet var att den nya produkten skulle ha kvar allt det som traditionellt förknippas med snus i form av design, smak och image. Endast nikotinet fick tas bort.


Resultatet är Onico