Grinder

Med en Grinder (kvarn) kan du på ett enkelt sätt mala en mindre mängd tobak