E-Cig Filter baserad

Här hittar du E-ciggaretter som är Filter/ ampull baserade som även kallas E-juice ampuller eller e-cig filter. E-ciggaretter (E-juice) är hälsosammare än vanliga cigaretter för att man inhalerar vattenånga som genereras vid upphettning. Antalet gifter har även reducerats i e-cig (E-juice) och därför kan e-cigaretten hjälpa dig att minska eller sluta röka helt.

E-cig Vätskebaserat

Scrolla för mer produkter