• Fri frakt på köp över 499kr
  • Störst sortiment online
Svensk Snusexport ?

Svensk Snusexport ?

Sedan tidigt 90-tal har snus varit förbjudet i EU. Men många undrar nu varför? Är snus påväg till en internationell marknad, eller kommer snus fortsätta vara produkt exklusiv till Sverige?


Sedan tidigt 90-tal har snus varit förbjudet i EU. Men många undrar nu varför? Och hur kommer det se ut i framtiden? Är snus på väg till en internationell marknad, eller kommer snus fortsätta vara en exklusiv produkt till Sverige.

För att kunna räkna ut åt vilket håll vi är på väg så måste vi börja med att se tillbaka, var snusförbudet kom ifrån.

Snusförbudets Historia

Snusförbudet har varit aktivt sedan 1992, detta var som ett svar till den aggressivt marknadsförda "rökfria tobaken" som kom från USA i form av Skoal Bandits som hade blivit ett riktigt problem på 80-talet.

Skoal Bandits marknadsfördes då som "ett nytt sätt att avnjuta tobak" och mycket av marknadsföringen skedde på universitet runt om i Storbrittanien. Det framkom även då i läckta dokument från snustillverkaren att man betalat studenter för att marknadsföra snuset till andra studenter.

Denna misstänksamma marknadsföringsmetod bidrog då till att WHO(World Health Oragnisation) ville förbjuda all form av snus. Detta var grunden till EU's försök att förbjuda "oral tobak" redan så tidigt som 1987. 1988 blev Irland det första land som förbjöd oral tobak och 1992 följde Storbritanien och Beligen detta exemplet och förbjöd även där all form av "oral tobak".

Förbjudet spridde sig under 1992 och innom kort förbjöds all form av snus genom en lagändring. Detta förbudet förstärktes med nya riktlinjer år 2001 och sedan återigen 2014.

Även om förbudet gick relativt utan motstånd började dock oppositionen till förbudet att höja röster vid omförhandlingarna år 2001. Då riktades fokus på effekterna på hälsan och hur den påverkades av snus. Flera grupper gick då tillsammans och försökte lyfta förbudet.

Bland dessa grupper finner man bland annat Swedish Match och en Tysk cigarr tillverkare vid namn Arnold André. Tillsammans med den dåvarande Svenska regeringen försökte man år 2002 lyfta frågan om förbudet och försöka att häva det. Argumentet från den Svenska regeringen och Swedish Match var då grundat på rätten till fri handel inom EU.

Framtiden för Snusexport

Nu tas frågan upp igen, och med nya krafter försöker Swedish Match och NNA ( New Nicotine Alliance) denna gång utan regeringens stöd häva snusförbudet igen. Argumentationen har bytt riktning, nu talas det mer om harm reduction än den fria handeln inom EU.

"Harm Reduction"(skadebekämpning) bygger på idén om att snus är mindre farligt än cigaretter och bör då föredras. Om man kan få fler människor att snusa så påverkar detta folkhälsan positivare än om dom skulle fortsätta röka.

"Det viktigaste för oss är att är att svenskar får fortsätta att snusa. Sedan tycker jag att det vore jättebra om vi hade kunnat exportera svenskt snus, men vi har försökt i alla år utan framgång. Då måste vi bedöma var vi är nu och vilka riskerna är"

Vad som kommer hända inom den snara framtiden är osäker, utan stöd för regeringen så kan det bli svårt att föra detta fallet vidare och påverka EU's tobaksdirektiv. Om snus blir en exportvara skulle det möjligen bli en av Sveriges största, med en enorm ökning av jobbtillfällen i den Svenska industrin och exportinkomster. Motargumentet skulle vara att fler människor blir beroende av en tobaksprodukt, och detta i sin tur bidrar till en försämrad folkhälsa.